تحقیق در اجرای حدود و تعزیرات با تکیه بر عنصر زمان و مکان
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه کتاب زنان 17 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی