نظریه «خلافت انسان» در قرآن و «انسان کارگزار» در اندیشه جان لاک
38 بازدید
محل نشر: مجله معرفت شماره 58 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی